شرکت
محصولات
شبیه ساز واقعیت مجازی
شبیه ساز Vr 360
شبیه ساز VR Racing
پارک تم VR
بازی های پروژکتور تعاملی
بازی AR تعاملی
بازی سه بعدی تعاملی
4d سینما
سینمای 5D
تجهیزات موزه علوم
9D VR سینما
تئاتر فیلم 7D