تجهیزات شبیه ساز قدرتمند VR فیلم در نمایشگاه کانتون 122

June 1, 2018

آخرین اخبار شرکت تجهیزات شبیه ساز قدرتمند VR فیلم در نمایشگاه کانتون 122

نمایشگاه کانتون بزرگترین نمایشگاه در جهان است.

blob.png

Movie Power VR racing car and vr simulator egg محبوب ترین تجهیزات نمایشگاهی شد.

 

آخرین اخبار شرکت تجهیزات شبیه ساز قدرتمند VR فیلم در نمایشگاه کانتون 122  1

 

آخرین اخبار شرکت تجهیزات شبیه ساز قدرتمند VR فیلم در نمایشگاه کانتون 122  2

 

آخرین اخبار شرکت تجهیزات شبیه ساز قدرتمند VR فیلم در نمایشگاه کانتون 122  3